Uddannelser - de 3 trin

Vi gennemfører 3 uddannelser målrettet myndighedspersoner på social og sundhedsområdet i kommunerne.

Uddannelserne er opbygget med forskellige fokusområder, og målgruppen for trin 2 og 3 er mere erfarne myndighedspersoner end målgruppen for trin 1.
Læs mere»

Konsulentopgaver

Vi tilbyder konsulenthjælp til social og sundhedsområdet i kommunerne, når der skal laves forandringer.

Det kan være forandringer som følge af ny lovgivning på området, omstruktureringer, ønsket om kvalitetsudvikling eller effektivisering.
Læs mere»

Aktuelt

Årskursus 2017 – Ny velfærd = ny identitet for myndigheden?
Vi valgte temaet Ny Velfærd til Vølund og Klosters 18. årskursus, fordi vi ser, der er et paradigmeskift i gang i forståelsen af myndighedens rolle. Det får betydning for, hvilke opgaver myndigheden skal løse, og hvordan opgaverne skal løses i fremtiden.
Læs mere her»
2017 © Vølund og Kloster - Farvetyv
Følg os på LinkedIn Hent kompetenceprofil