Uddannelser - de 3 trin

Vi gennemfører 3 uddannelser målrettet myndighedspersoner på social og sundhedsområdet i kommunerne.

Uddannelserne er opbygget med forskellige fokusområder, og målgruppen for trin 2 og 3 er mere erfarne myndighedspersoner end målgruppen for trin 1.
Læs mere»

Konsulentopgaver

Vi tilbyder konsulenthjælp til social og sundhedsområdet i kommunerne, når der skal laves forandringer.

Det kan være forandringer som følge af ny lovgivning på området, omstruktureringer, ønsket om kvalitetsudvikling eller effektivisering.
Læs mere»

Aktuelt

Dialog og borgerinddragelse i Tårnby Kommunes hjemmepleje
Hjemmeplejen i Tårnby Kommune skal i 2017 arbejde med dialog og borgerinddragelse. For at sikre kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng vil der i et stort samskabelsesprojekt, som involverer mere end 300 medarbejdere, blive sat fokus på samarbejdet mellem borger og medarbejder.
Læs mere her»
2017 © Vølund og Kloster - Farvetyv
Følg os på LinkedIn Hent kompetenceprofil