Uddannelser - de 3 trin

Vi gennemfører 3 uddannelser målrettet myndighedspersoner på social og sundhedsområdet i kommunerne.

Uddannelserne er opbygget med forskellige fokusområder, og målgruppen for trin 2 og 3 er mere erfarne myndighedspersoner end målgruppen for trin 1.
Læs mere»

Konsulentopgaver

Vi tilbyder konsulenthjælp til social og sundhedsområdet i kommunerne, når der skal laves forandringer.

Det kan være forandringer som følge af ny lovgivning på området, omstruktureringer, ønsket om kvalitetsudvikling eller effektivisering.
Læs mere»

Aktuelt

Så er vi klar med et spændende program for årskurset i 2018
Årskurset sætter i år fokus på hvilken betydning Ny velfærd har for den fremtidige myndighedsopgave og rolle. Kom og hør både erfaringer fra Århus, Fredericia, Herning, Roskilde og København. Samt bud fra Ankestyrelsen, KL og forskere.
Læs mere her»
2017 © Vølund og Kloster - Farvetyv
Følg os på LinkedIn Hent kompetenceprofil